Architecture

ИНФОРМАЦИЈЕ

Фолдeр одлуке, прописи ... фолдер понуде СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ СТАНАРА (test Google forme!)
Контакти
Kontakt
Списак станова
Spisak
Шта треба знати
House
Види урађено
Slike
Решење СЗ
House
Регистрација СЗ
registracija
Закон о становању
zakon
Нови кућни ред
kucnired


Заједничка струја
registracija
Стање крова
novo
Понуда за кров бр.1
infostan
Понуда за кров бр.2
projekti

[+] УРАЂЕНО 2019/2020

[+] ПЛАНИРАНО 2021

[+] БИЛАНС [2020]

[+] БИЛАНС [2021]

upravnik

Небојша Бозало

Проф.управник

Bane

Члан н.одбора СЗ

Voja

Члан н.одбора СЗ

Miroslav

Члан н.одбора СЗ

Bane

ХИГИЈЕНА ЗГРАДЕ

Ваш Домаћин доо

среда и субота

vojna

ТЕХ.ОДРЖАВАЊЕ

ВУ Београд-2

Централа: 011/2180 212

vojna

ВИДЕО НАДЗОР

Сервис Драган Коцић

К О Н Т А К Т

Стамбена Заједница Булевар маршала Толбухина 35, Нови Београд

UniCredit Bank ad Beograd # 170-30043752000-93

E-mail: ss.marsalatolbuhina35@gmail.com


Ваш Домаћин доо, Нови Београд

Управник Небојша Бозало, лиценца бр.189

E-mail: vasdomacindoo@gmail.com

Mobilni: 063 248-444