upravnik

Професионални управник стамбене заједнице

Ваш Домаћин доо, Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 111, Нови Београд

Делатност: Управљање некретнинама за накнаду

Рачун: 200-319836101956-47 Банка Поштанска штедионица а.д.

ПИБ 100211311

МБ 07775636


upravnik

Управник: НЕБОЈША БОЗАЛО, лиценца бр.189

E-mail: vasdomacindoo@gmail.com

Мобилни: 063 248-444


ciscenje

Одржавање хигијене у згради (8 пута месечно)
Средом
 степенице на улазу
 приземље
 лифт
 први спрат
Суботом
 Комплетна зграда

Ваш Домаћин доо, Нови Београд

Контакт особа: АЊА РАДЛОВАЧКИ

Мобилни: 064 6774-693