ВУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И СТАНОВА БЕОГРАД-2
Тадеуша Кошћушка 9, Београд

lift jpg vertikala h2o png vertikala jpg

(011) 2180 - 949 ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
(011) 2182 - 172 ЛИФТ
(011) 2181 - 015 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
(011) 3283 - 501 ЦЕНТРАЛА
(011) 2180 - 960 ДИРЕКТОР
(011) 2180 - 212 ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР
(011) 2180 – 517 СЛУЖБА НАПЛАТЕ

Е-пошта: vu.beograd2@gmail.com
ПИБ: 108341420
МБ: 17864947

ПОСТАВКА И ОДЖАВАЊЕ ПРОТИВ-ПОЖАРНИХ АПАРАТА

ТРОСАДОР ДОО, БЕОГРАД

ppaparat png

(011) 2581 - 135 Контакт

ПОСТАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА

СЕРВИС ДРАГАН КОЦИЋ ПР, БЕОГРАД

nadzor png

(063) 239 - 453 Контакт