БУЛЕВАР МАРШАЛА ТОЛБУХИНА [35]

Нови Београд

slika1
ПОЧЕТНА ИНФОРМАЦИЈЕ О НАМА АЛАРМ jpg

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА

[ПИБ 102579457]
[Регистрованa 18.4.2019]


СТАЊЕ РАЧУНА

Извод бр.58, 30.6.2022
Izvod

Графички приказ стања рачуна у 2019-2020-2021-2022 год.

"UniCredit bank ad Београд" 170-30043752000-93

ИНФОРМАЦИЈЕ

# Табела од 31.12.2021... [png]
Јун 2022
bilans 2022
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА!

24.6.2022 Плаћена је последња 11/11 рата позајмице (53.400,60 рсд) за хидроизолацију крова. Укупан износ измирене позајмице - са Јуном 2022 износи: 453.400,60 рсд.

У Јуну услугу Инфостан уплатило је 35/38 (-3) или (92.10%)станара.


Приказане финансијске податке и графиконе радимо на основу евидентирања трансакција из извода банке и рачуна Инфостана.

slika1

СПИСАК СТАНАРА

slika3

Списак станара, ажуриран Августa 2021

КОНТАКТ

СЗ управља:
ВАШ ДОМАЋИН ДОО [html]


E-mail: vasdomacindoo@gmail.com

Лиценцирани управници:
Небојша Бозало, 063 248-444
Ања Радловачки, 064 677-46-93

УРАЂЕНО У

2019/2020/2021

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ

2019/2020/2021/2022

Контакт СЗ

QR E-mail:
ss.marsalatolbuhina35@gmail.com


Web: QR
szmarsalatolbuhina35.com

Viber:
Stambena zajednica bmt35