БУЛЕВАР МАРШАЛА ТОЛБУХИНА [35]

Нови Београд

slika1
ПОЧЕТНА ИНФОРМАЦИЈЕ О НАМА

СТАЊЕ РАЧУНА

Извод бр.40, 29.04.2022
slika1

Графички приказ стања рачуна у 2019-2020-2021-2022 год.

"UniCredit bank ad Београд" 170-30043752000-93

ИНФОРМАЦИЈЕ

# Табела од 31.12.2021... [png]
Април 2022
bilans 2022
ВАЖНО!

20.05.2022 Доспева 10/11 рата позајмице за хидроизолацију крова. Укупан износ враћене позајмице - Мај 2022 буће: 400.000,00 / 453.400,60 рсд.
У Априлу услугу Инфостан платило је 36/38 (-2) или 94,74% станара, број уплата: 37.


Приказане финансијске податке и графиконе урадио је Б.Карастојановић, на основу евидентирања трансакција из извода банке и добијених рачуна Инфостана.
*Трансакција у готовом новцу нема (нису дозвољене)!

slika1

СПИСАК СТАНАРА

slika3

Списак станара, ажуриран Августa 2021

КОНТАКТ

СЗ управља:
ВАШ ДОМАЋИН ДОО [html]


E-mail: vasdomacindoo@gmail.com

Лиценцирани управници:
Небојша Бозало, 063 248-444
Ања Радловачки, 064 677-46-93

УРАЂЕНО У

2019/2020/2021

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ

2019/2020/2021/2022

Контакт СЗ

QR E-mail:
ss.marsalatolbuhina35@gmail.com


Web: QR
szmarsalatolbuhina35.com

Viber:
Stambena zajednica bmt35