УРАЂЕНО У 2019/2020/2021


Од формирања Стамбене заједнице, 15. Април 2019, под управом професионалног управника и надзорног одбора ...

Урађено:

1. Преко Инфостана смо увели законом предвиђену минималну наплату текућег и инвестиционог одржавања, и тако обезбедили 100% наплату.
2. Урадили генерални ремонт лифта, нова кабина, нова електроника, заменили сва врата(10)...инвестиција вредна више од 2.500.000 динара или 21.000 еур
3. Поставили на свим спратовима и гаражи против пожарне апарате
4. Очистили гаражу од кабастог и ситног смећа, нагомилаваног годинама
5. Машински опрали подове и зидове у гаражи
6. Увели видео назор у улазу зграде, лифту и гаражи
7. У улазу зграде заменили старе неонке лед лампама са сензорима на покрет и дан/ноћ
8. Сами направили, и редовно ажурирамо актуелним информацијама веб сајт стамбене зајенице
9. Креирали вибер групу станара ради боље комуникације и информисаности.
10. Обезбедили редован прилив средстава на рачун СЗ, искључиво преко рачуна банке.
11. Увели максималну контролу прилива и одлива средстава на рачун СЗ код пословне UniCredit банке (колективни потпис), и обезбедили потпуну транспарентност информација.
12. Обезбедили редовно, два пута недељно, средом и суботом, квалитетно одржавање хигијене нашег улаза
13. Заменили поломљена мермерна газишта степеништа на улазу у зграду.
14. Поставили у приземљу лед панеле(3) снаге по 24w.
15.На свим спратовима(9), старе неонске лампе од 40w, заменили штедљивим лед панелима од 24w
16. Урадили преко 300м² хидроизолације крова. Вредност инвестиције је преко 800,000 динара или 7000 еур


ШТА БИ ТРЕБАЛО УРАДИТИ:
# Обезбедити противпожарни (пп) пут у нашем улазу у сарадњи са суседним улазима 37 и 39 ***(веома важно!!!)
# Обновити све уговоре закупаца заједнићких просторија и гаражних места са СЗ, јер је урађена пререгистрација заједнице станара
# Комплетно реновирати надстрешницу изнад степеништа на улазу у зграду
# Окречити приземље, спратове и гаражу
# Направити план прикупљања средстава за сређивање фасаде зграде (дугорочни план)

Да бисмо све то постигли, потребно је да већина нас учествује у раду и доношењу ових важних одлука стамбене заједнице.
Молимо вас да шаљете ваше идеје и коментаре на емаил адресу СЗ.