Architecture

ИНФОРМАЦИЈЕ

Фолдeр одлуке, прописи ... фолдер понуде
Контакти
Kontakt
Списак станова
Spisak
Шта треба знати
House
Види урађено
Slike
Решење СЗ
House
Регистрација СЗ
registracija
Закон о становању
zakon
Нови кућни ред
kucnired


Заједничка струја
registracija
Стање крова
novo
Понуда за кров бр.1
infostan
Понуда за кров бр.2
projekti

[+] УРАЂЕНО 2019/2020

[+] ПЛАНИРАНО 2021

[+] БИЛАНС [2020]

[+] БИЛАНС [2021]

upravnik

Небојша Бозало

Проф.управник

Bane

Б.Карастојановић

Члан н.одбора СЗ

Voja

Воја Тапушковић

Члан н.одбора СЗ

Miroslav

Мирослав Дивљан

Члан н.одбора СЗ

Bane

ХИГИЈЕНА ЗГРАДЕ

Ваш Домаћин доо

среда и субота

vojna

ТЕХ.ОДРЖАВАЊЕ

ВУ Београд-2

Централа: 011/2180 212

vojna

ВИДЕО НАДЗОР

Сервис Драган Коцић

Драган

К О Н Т А К Т

Стамбена Заједница Булевар маршала Толбухина 35, Нови Београд

UniCredit Bank ad Beograd # 170-30043752000-93

E-mail: ss.marsalatolbuhina35@gmail.com


Ваш Домаћин доо, Нови Београд

Управник Небојша Бозало, лиценца бр.189

E-mail: vasdomacindoo@gmail.com

Mobilni: 063 248-444