Architecture

ИНФОРМАЦИЈА [*** Сајт се од 15.07.2021 више не ажурира! Информације о даљим дешавањима у СЗ можете тражити и добити искључиво од Управника СЗ Небојше Бозала.]

Фолдeр одлуке, прописи ... фолдер понуде
Контакти
Kontakt
Списак станова
Spisak
Шта треба знати
House
Урађено
Slike
Решење СЗ
House
Регистрација СЗ
registracija
Закон о становању
zakon
Нови кућни ред
kucnired


Заједничка струја*
registracija
Стање крова
novo
РЕНОВИРАЊЕ *
infostan
Понуда-кров *
projekti

[+] УРАЂЕНО 2019/2020

[+] ПЛАНИРАНО 2021

[+] БИЛАНС [2020]

[+] БИЛАНС [2021] *

upravnik

Небојша Бозало

Проф.управник

Bane

...

Члан н.одбора СЗ

Voja

...

Члан н.одбора СЗ

Miroslav

...

Члан н.одбора СЗ

upravnik

ПП АПАРАТИ

Тросадор доо

контакт

Anja

ХИГИЈЕНА ЗГРАДЕ

Ваш Домаћин доо

среда и субота

vojna

ТЕХ.ОДРЖАВАЊЕ

ВУ Београд-2

Централа: 011/2180 212

vojna

ВИДЕО НАДЗОР

Сервис Драган Коцић ПР

Драган

К О Н Т А К Т

Стамбена Заједница Булевар маршала Толбухина 35, Нови Београд

UniCredit Bank ad Beograd # 170-30043752000-93

E-mail: ss.marsalatolbuhina35@gmail.com


Ваш Домаћин доо, Нови Београд

Управник Небојша Бозало, лиценца бр.189

E-mail: vasdomacindoo@gmail.com

Mobilni: 063 248-444