ПРЕГЛЕД ИЗНОСА СТРУЈЕ ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА 2019 / 2020 / 2021

# бројило ид 301007550 - приземљe (светло)
# бројило ид 301011411 - 9 спрат (лифт)

struja

ПОТРОШЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ СТРУЈЕ У ПЕРИОДУ Децембар 2018 - Јун 2021

# бројило ид 301007550 - приземљe (светло)
# бројило ид 301011411 - 9 спрат (лифт)

zstruja35
struja_z
struja37

НАПОМЕНА:
# На ову потрошњу треба додати бројила из остала два улаза (заједничка пумпа за грејање у улазу 37, локали, гараже лифтови и осветљење...)
## ЕПС сабира потрошњу бројила у сва три улаза и дели са укупним бројем станара у сва три улаза, и тако добија просечан износ потрошње која се види у рачуну Инфостана.