ВОЈНА УСТАНОВА БЕОГРАД-2 ОДРЖАВАЊЕ


Italy
Forest
telfoniVU
НАПОМЕНА:

# Војна установа нам одржава лифт и вертикалну инсталацију водовода и канализације.
# Када дође до загушења вертикалне канализације, зовемо ВУ, и ти трошкови су покривени редовним месечним плаћањем одржавања.
## Хоризонтална загушења су у надлежности станара, и они сами позивају мајсторе, по свом избору, и лично покривају трошкове оправке.