Новембар 2023


ЗАМЕНА ЕЛЕКТРООРМАНА НА СВИМ СПРАТОВИМА УЛАЗА 35

09.11.2023 замењени ел.ормани у ПР, I и II спрату!
13.11.2023 замена урађена на III, IV и V спрату
17.11.2023 замена урађена на VI, VII, VIII и IX спрату

or1
rad2
rad3
rad4
rad5
rad6
rad7
rad8
rad1
ura1
ura2
urapr
ulaz
ulaz
ulaz

Напомена:
[Вредност изведених радова: 976.000,00 Дин. Плаћено у више месечних рата: 5]